เว็บบอร์ด

Please or Register to create posts and topics.

สอบถามข้อมูลค่ะ เรื่องที่รัฐบาลแจ้งจะจ่ายเงิน ให้กับผู้พิการกับเด็กเเรกเกิด คนละ 1,000 บาทต้องดำเนินการอย่างไรบ้างค่ะ

สอบถามข้อมูลค่ะ เรื่องที่รัฐบาลแจ้งจะจ่ายเงิน ให้กับผู้พิการกับเด็กเเรกเกิด คนละ 1,000 บาทต้องดำเนินการอย่างไรบ้างค่ะ

เอกสารที่ต้องเตรียมมา ดังนี้
1.สำเนาบัตรประชาชนผู้ลงทะเบียน
2.สำเนาใบเกิดของเด็กแรกเกิด
3.สำเนาสมุดบัญชีผู้ลงทะเบียน(ธ.ธกส/ธ.กรุงไทย/.ออมสิน)
4.สำเนาสมุดฝากครรภ์สีชมพู(ถ่ายหน้าแรก)
พร้อมรับรองสำเนาทุกแผ่น