ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานสรุปข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม2565-30 มีนาคม 2566)

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2564

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2561

 

admin

Share: