รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม รอบ ๑๒ เดือน ตามระบบ e-Plan NACC เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๔

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 6 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ12เดือน) วันที่ 29 ธันวาคม 2563

Share:

Author: admin