รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลป
สรุปไปอบรม-2561

รายงานการติดตามผลไตรมาสที่-1-หน้า-2-1
รายงานการติดตามผลไตรมาสที่-1-หน้า-2-2
รายงานการติดตามผลไตรมาสที่-2-หน้า-1
รายงานการติดตามผลไตรมาสที่-2-หน้า-2
รายงานการติดตามผลไตรมาสที่-2-หน้า-3
รายงานการติดตามผลไตรมาสที่-3-หน้า-1
รายงานการติดตามผลไตรมาสที่-3-หน้า-2
รายงานการติดตามผลไตรมาสที่-3-หน้า-3
รายงานการติดตามผลไตรมาสที่-4-หน้า-1
รายงานการติดตามผลไตรมาสที่-4-หน้า-2
รายงานการติดตามผลไตรมาสที่-4-หน้า-3

Share:

Author: admin