Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายสนันตน์ ธรรมรัษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้ร่วมสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมรับบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านวัม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการช่วยเหลือภัยภิบัติ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ประจำปี 2567

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ 26 มีนาคม 2567

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปี 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโพนงามต้านยาเสพติด ” โพนงามเกมส์ ครั้งที่ 24 “ประจำปี 2567

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปี พ.ศ.2567

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “โพนงามเกมส์” ครั้งที่ 24 ประจำปี 2567

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “โพนงามเกมส์” ครั้งที่ 24 ประจำปี 2567

Continue Reading...