ประกาศแบบประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)และแบบรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.7)

เอกสารที่สแกน
Share:

Author: Admin Phonngam