ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมา...งค์กา...หารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
Share:

Author: admin