ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคืการบริหารส่วนตำบล
Share:

Author: admin