งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2561

ประกาศและเผยแพร่งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

งบแสดงฐานะการเงิน2561

งบแสดงฐานะการเงิน2561งบแสดงผลการดำเนินงาน

งบแสดงฐานะการเงิน2561งบแสดงรายละเอียดครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง

งบแสดงฐานะการเงิน2561หมายเหตุ1

งบแสดงฐานะการเงิน2561หมายเหตุ-2-งบทรัพย์สิน

งบแสดงฐานะการเงิน2561-หมายเหตุ4

งบแสดงฐานะการเงิน2561-หมายเหตุ-5

บแสดงฐานะการเงิน2561หมายเหตุ7

งบแสดงฐานะการเงิน2561-หมายเหตุ368

Share:

Author: admin