Posted in ข่าวประกวดราคา

ราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสาวัด หมู่ที่ 12 สายวัดศรีบุญเรืองด้านทิศตะวันออก ถึง ทิศตะวันตก

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพลังใหม่ หมู่ที่ 11 สายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึง ปากทางบ้านนายนิยม บุญชาญ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านเกษมสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 สายบ้านนางใบอ่อนถึงบ้านนายจิต ศรีสมัย

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ราคากลางจ้างเหมา โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างใช้พลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน บ้านโพนงาม หมู่ที่ 10 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ราคากลางจ้างเหมา โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างใช้พลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน บ้านโพนงาม หมู่ที่ 2 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ราคากลางจ้างเหมา โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างใช้พลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน บ้านโพนงาม หมู่ที่ 1 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงสาร หมู่ที่ 5 สายบ้านนายธีรพงษ์ ถึงบ้านนายครองศักดิ์ ลือประสิทธิ์ บ้านดงสาร หมู่ที่ 5 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อรถขุดตะขาบพร้อมขนย้าย 27 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ระยะที่ 2 ปริมาณ กว้าง 25.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกส์ (e-biddinG)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบรรเลง ถึงดอนปู่ตา บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 4 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue Reading...