ราคากลางจ้างเหมา โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างใช้พลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน บ้านโพนงาม หมู่ที่ 10 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ราคากลาง จ้างเหมาโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน บ้านโพ
admin

Share: