ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นสมาชิกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน
admin

Share: