ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสีลา-ทางหลวง อบจ.บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 4 ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสีลา-ทางหลวง อบจ.บ้านท่าเเร่ ม.4
admin

Share: