ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดงสาร หมู่ที่ 5 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั
admin

Share: