ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประเสริฐ – บ้านถ้ำเต่า บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถ
admin

Share: