วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้จัตพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิรา เทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิตา ณ วัตโพฎชัย บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๑ ตำบสโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

Share: