ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบรรเลง ถึงดอนปู่ตา บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 4 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง
admin

Share: