ราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงสาร หมู่ที่ 5 สายบ้านนายธีรพงษ์ ถึงบ้านนายครองศักดิ์ ลือประสิทธิ์ บ้านดงสาร หมู่ที่ 5 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ราคากลาง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 สายบ้านนายครองศักดิ์ ลือประสิท
admin

Share: