วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสนันตน์ ธรรมรัษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม พร้อมด้วย รองนายก เลขานุการนายก ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง ทั่วไป และพนักงานจ้างเหมาบริกรได้เข้าร่วมรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จ พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

admin

Share: