วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้จัดกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด (Big Cleaning Day) ตามแผนการดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี ๒๕๖๗ ณ วัดโพธิ์ชัย บ้านโพนงาม ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

admin

Share: