ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจำนวน 6 โครงการ ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่11/ก่อสร้างก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านโพนงาม หมู่ที่ 1 /ก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเสียว หมู่ที่ 3 /ก่อสร้างรางระบายน้ำช่วงที่ 1 สายบ้านนายสกล – บ้านนายคมมิตร ช่วงที่ 2 บ้านนายทองเดช – บ้านนายรจนา หมู่ที่ 1/ก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านดงสาร หมู่ที่ 5 /ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสาวัด หมู่ที่ 12 )

89697_ประกาศผู้ชนะ6โครงการ
Share:

Author: admin