ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเสาวัด หมู่ที่ 12 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

Share:

Author: admin