การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดงสาร หมู่ที่ 5 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

เปิดเผยราคากลาง-ม.5
Share:

Author: admin