ัประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

12825_ประกาศรับโอนย้าย-พนักงานส่วนตำบล-พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
Share:

Author: admin