แจ้งการทำหนังสือชี้แจงการเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเกิน 15%

แจ้งการทำหนังสือชี้แจงการเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเกิน-15
Share:

Author: admin