การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาขุดลอกหนองผักบั่ว บ้านโพนงาม หมู่ที่ 1 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ราคากลาง-หนองผักบั่ว-ม.1
Share:

Author: admin