ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงท่อส่งน้ำดิบระบบประปาบ้านดงสาร บ้านดงสาร หมู่ที่ 5 (จ่ายขาดเงินสะสม) ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ประกาศ-ท่อส่งน้ำดิบระบบประปาบ้านดงสาร-ม.5
Share:

Author: admin