ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจีน-สี่แยกไปโพนงามบ้านดงเสียว หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ds3

Share:

Author: admin