ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การบริการออกจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ประจำปี พ.ศ.2563

แผนจัดเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้าง-ประจำปี-63
Share:

Author: admin