ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 รอบการประเมินระหว่างวันที่ (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 ) วันที่ 21 เมษายน 2564

ประกาศผลคะแนน
Share:

Author: admin