ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายคำสอน-บ้านนางจันทรา)บ้านพลังใหม่ หมู่ที่ 11 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ประกาศ คสล. บ้านนางจันทรา ม.11
Share:

Author: admin