ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างทางระบายน้ำ (สายบ้านนายไสว วงค์วันดี-บ้านนายวิรัตน์)บ้านพลังใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ประกาศ ทางระบายน้ำ บ้านนายวิรัตน์ ม.1
admin

Share: