ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างทางระบายน้ำ (สายบ้านนางฉวีวรรณ์-บ้านนางกาสิน)บ้านเกษมสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ประกาศ รางระบายน้ำ บ้านนางกาสิน ม.9
Share:

Author: admin