ขยายเวลาการจัดส่งการแจ้งประเมินภาษี (ภ.ด.ส 6,7) และการชำระเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2564 วันที่15 มิถุนายน 2564

เอกสารที่สแกน
Share:

Author: admin