ยกเลิกประกาศสำหรับจ้างโครงกรก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ สายบ้านพลังใหม่ หมู่ที่ ๑๑

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง
Share:

Author: admin