จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายบ้านพลังใหม่ หมู่ที่ 11 ตำบลโพนงาม บ้านวาใหญ่ รหัสทางหลวง สน.ถ. 106-02 โดยวิธีคัดเลือก

ราคากลางก่อสร้าง ถนน คสล.ม.11
Share:

Author: admin