จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพลังใหม่ หมู่ที่ 11 โดยวิธีคัดเลือก

ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปา ม.11
Share:

Author: admin