การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเกษมสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564

เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง ติดตั้งโคมไฟฟ
Share:

Author: admin