รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปี2561

แบบ-สขร.4เดือนมกราคม

แบบ-สขร.5เดือนกุมภาพันธ์

แบบ-สขร.6เดือนมีนาคม

แบบ-สขร.7เดือนเมษายน

แบบ-สขร.8เดือนพฤษภาคม

แบบ-สขร.9เดือนมิถุนายนน

แบบ-สขร.10เดือนกรกฎาคม

แบบ-สขร.11เดือนสิงหาคม

แบบ-สขร.12เดือนกันยายน

แบบ-สขร.1-เดือนตุลาคม

แบบ-สขร.2-เดือนพฤศจิกายน

แบบ-สขร.3เดือนธันวาคม

Share:

Author: admin