รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ปีงบประมาณ 2561

รายงานงบการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลโพงาม ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่2

รายงานงบการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลโพงาม ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่1

1.รายงานทางการเงิน-ประจำเดือน-ตุลาคม-2560
2.รายงานทางการเงิน-ประจำเดือน-พฤศจิกายน-2560
3.รายงานทางการเงิน-ประจำเดือน-ธันวาคม-2560
4.รายงานทางการเงิน-ประจำเดือน-มกราคม-2561
5.รายงานทางการเงิน-ประจำเดือน-กุมภาพันธ์-2561
6.รายงานทางการเงิน-ประจำเดือน-มีนาคม-2561
7.รายงานทางการเงิน-ประจำเดือน-เมษายน-2561
8.รายงานทางการเงิน-ประจำเดือน-พฤษภาคม-2561
9.รายงานทางการเงิน-ประจำเดือน-มิถุนายน-2561
10.รายงานทางการเงิน-ประจำเดือน-กรกฏาคม-2561
11.รายงานทางการเงิน-ประจำเดือน-สิงหาคม-2561
12.รายงานทางการเงิน-ประจำเดือน-กันยายน-2561

Share:

Author: admin