ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายบ้านพลังใหม่ หมู่ที่ 11 ตำบลโพงาม-บ้านวาใหญ่ ตำบลวาใหญ่ รหัสทางหลวง สน.ถ.106-02 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เร
admin

Share: