วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖ นายสนันตน์ ธรรมรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖ ๕ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร พิธีว างพวงมาลา ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรียั รัชกาลที่ ㆍ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

admin

Share: