ประกาศคณะกรรมการสรรหาเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธฺและไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ลงวันที่ 16 พ.ย. 2565

ประกาศรายชื่อ(2)
Share: