วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ นายสนันตน์ ธรรมรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพงาม พร้อมด้วยผู้นำชุมชน และ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ร่วมกันรณรงค์ทำความสะอาดถนนเส้นบ้านเสาวัต-บ้านบง ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

Share: