ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนงาม ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างต่อเติมศูนย์
Share: