ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจัดจ้าง2562ค
Share:

Author: admin