ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำ จำนวน 2 โครงการ)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง-2561
Share:

Author: admin