ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ก่อสร้างรางระบายน้ำจำนวน 2 โครงการ)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง62-ราง
Share:

Author: admin