เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยสายแข้ตีนกุดตอนบน บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 4 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2562 (งบประมาณ 420,000 บาท)

1.การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโค
Share:

Author: admin