เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโพนงาม หมู่ที่ 10 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2562 (งบประมาณ 327,000 บาท)

1.การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้327
Share:

Author: admin